Polityka prywatności (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych będących Klientami) Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki Kamil Krawcewicz z siedzibą w Suwałkach

Kto jest administratorem danych osobowych rzkwiaty.pl?

Administratorem danych osobowych rzkwiaty.pl (dalej Administrator), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest:
Kwiaciarnia Różany Zakątek Kamil Krawcewicz, ul. Tadeusza Kościuszki 94a; 16-400 Suwałki. NIP: 8442378194; REGON: 523040664.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Zwracamy przy tym uwagę, że nie wymaga Państwa zgody przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, gdy:

a) żądają Państwo od nas zawarcia umowy i w tym celu podają nam Państwo swoje dane (na przykład podczas składania zamówienia na naszej platformie);
b) jest to niezbędne do wykonania zawartej między Państwem a nami umowy;
c) jest to niezbędne do wykonania przez nas naszych obowiązków prawnych, na przykład wystawienia faktury, prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;
d) jest to niezbędne do prowadzenia przez nas działań marketingowych na przykład marketingu bezpośredniego lub pokazywania Państwu treści dostosowanych do Państwa profilu (nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia).

Nie pytamy się zatem o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przy składaniu zamówienia ani podczas rejestracji konta Użytkowania na naszej platformie, gdyż udostępnionych przez Państwa danych będziemy używać wyłącznie w co najmniej jednym z powyższych celów.

W przypadku, gdy postanowicie Państwo nie podawać nam danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia (dane oznaczone jako “pole wymagane” przy składaniu zamówienia), niestety nie będziemy mogli przyjąć zamówienia do realizacji.

W jakich celach, przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz komu je udostępniamy.

Dane osobowe podane przy rejestracji lub modyfikacji konta Użytkownika oraz dane przypisane Państwu w związku z korzystaniem z naszych usług.

Te dane będziemy:

a) przechowywać na serwerze naszym i/lub serwerze zewnętrznym;
b) udostępniać Państwu podczas korzystania z naszej platformy;
c) wykorzystywać do profilowania (o profilowaniu piszemy w dalszej części informacji);
d) wykorzystywać do działań marketingowych, na przykład przesyłania Państwu naszych informacji handlowych (nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia). Przesyłanie takich informacji drogą elektroniczną jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli w trakcie składania zamówienia, rejestracji konta Użytkownika lub modyfikacji konta Użytkownika wyrazili Państwo na to zgodę zaznaczając odpowiednie pole wyboru (dotyczy także osób które nie ukończyły 18 roku życia);
e) wykorzystywać do różnych programów lojalnościowych związanych z korzystaniem przez Państwa z naszych usług;

Do utworzonego konta Użytkownika mogą zostać przez nas przypisane dane wynikające z korzystania przez Państwa z naszych usług. Na przykład możemy przydzielać punkty, które będziemy zamieniać na rabaty. O szczegółach takich programów będą Państwo informowani po zalogowaniu się do konta użytkownika.

Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż jest to niezbędne do prowadzenia przez nas działań marketingowych (prowadzenia działalności gospodarczej).

Dane osobowe podane lub wygenerowane przy składaniu zamówienia, w tym pobrane automatycznie z konta użytkownika.

Te dane będziemy:

a) przechowywać na serwerze naszym i/lub serwerze zewnętrznym;
b) używać do wykonania Państwa zamówienia oraz czynienia zadość Państwa prawom jako strony umowy, na przykład obsługi złożonej reklamacji;
c) udostępniać je Państwu w historii zamówień poprzez konto użytkownika;
d) wykorzystywać do wystawienia dokumentu sprzedaży;
e) przechowywać w dokumentacji (elektronicznej lub papierowej) wykonania umów, rachunkowej i podatkowej;
f) wykorzystywać do profilowania (o profilowaniu piszemy w dalszej części informacji);
g) wykorzystywać do działań marketingowych, na przykład przesyłania Państwu naszych informacji handlowych. Przesyłanie takich informacji drogą elektroniczną jest możliwe, jeżeli w trakcie składania zamówienia wyrazili Państwo na to zgodę zaznaczając odpowiednie pole wyboru;
h) wykorzystywać do różnych programów lojalnościowych związanych z korzystaniem z naszych usług;
i) przekazywać następującym podmiotom: naszym podwykonawcom (np. kwiaciarniom partnerskim, przewoźnikom), firmom świadczącym dla nas usługi marketingowe, informatyczne, profilowania, księgowe, prawnicze, windykacyjne, płatnicze, bankowe i inne wspomagające naszą działalność, a wymagające takiego przekazywania;
j) wykorzystywać do ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez Państwa lub przez nas;
k) wykorzystywać do tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju sprzedaży towarów i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych.

Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż jest to niezbędne do przyjęcia przez nas Państwa zamówienia i jego realizacji, wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. rozliczanie się z kontrahentami, obowiązki podatkowe), prowadzenia przez nas działań marketingowych i statystycznych, co leży w naszym interesie gospodarczym, a także obrony naszych praw wynikających z zawartej z Państwem umowy.

Powyższe dane zostaną przez nas usunięte z upływem 3 miesięcy od ustania ostatniego celu przetwarzania, do którego służyły. W międzyczasie będziemy zaprzestawać ich przetwarzania dla następujących celów w następujących terminach:

a) dane służące do wykonania zawartej umowy podlegają zaprzestaniu przetwarzania w tym celu w terminie 3 miesięcy od zrealizowania lub innego zakończenia umowy;
b) dane przetwarzane w celu wykonania naszego obowiązku prawnego polegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od wygaśnięciu tego obowiązku;
c) dane przetwarzane w celu obrony naszego interesu prawnego polegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od ustania interesu prawnego przetwarzania, przy czym dane służące do ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez Państwa lub przez nas podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od przedawnienia Państwa roszczeń bądź w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia naszych roszczeń – w zależności co następuje później;
d) dane służące do naszej działalności marketingowej podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 18 miesięcy miesięcy od ich ostatniego wykorzystania, nie później jednak niż w terminie 20 miesięcy od złożenia ostatniego zamówienia (nie dotyczy to sytuacji, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych);
e) dane służące do celów prowadzenia korespondencji w określonych sprawach podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od ostatniej korespondencji w sprawie;
f) dane służące do przekazywania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile wyrazili Państwo na to zgodę) podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 60 miesięcy od ostatniego kontaktu z Państwem.

Państwa dane osobowe pozyskiwane z innych źródeł.

Jeśli płacą Państwo lub to my płacimy (np. zwracamy cenę zakupu) za pośrednictwem (np. banku lub instytucji płatniczej), to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty bądź na jakie konto i do jakiej instytucji dokonaliśmy zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia czy płatność została dokonana prawidłowo, jej zaksięgowania i rozliczenia, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane z ogólnie dostępnych rejestrów, ewidencji itp. w celach opisanych powyżej (zawarcie/wykonanie umowy, wykonanie ustawowych obowiązków rozliczeniowych/archiwalnych, dochodzenie przez nas roszczeń lub obrona przed Państwa roszczeniami lub roszczeniami osób trzecich, marketing, prowadzenie z Państwem korespondencji).

Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż jest to niezbędne do realizacji przez nas Państwa zamówienia, wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. obowiązki podatkowe), a także obrony naszych praw wynikających z zawartej z Państwem umowy oraz w celach tworzenia statystyk i analiz, co leży w naszym interesie gospodarczym.

Dane, w tym dane osobowe, pobierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne.

rzkwiaty.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta rzkwiaty.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystacie łącząc się z rzkwiaty.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na rzkwiaty.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji rzkwiaty.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż jest to niezbędne do poprawy jakości i efektywności naszej działalności gospodarczej.

rzkwiaty.pl (cookies)

rzkwiaty.pl wykorzystuje technologię “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia rzkwiaty.pl rozpoznania Klienta i dostosowania rzkwiaty.pl do jego potrzeb.

rzkwiaty.pl wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania (usunięcie danych następuje z upływem 180 minut);
2. zapamiętania zawartości koszyka (usunięcie danych następuje w momencie zamknięcia przeglądarki);
3. zapamiętani preferencji wyświetlania rzkwiaty.pl (usunięcie danych następuje w momencie zamknięcia przeglądarki);
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania rzkwiaty.pl. (usunięcie następuje z upływem 30 dni od dnia ostatnich odwiedzin).

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z rzkwiaty.pl nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszego serwisu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w rzkwiaty.pl chcieliby je Państwo skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu w celu umożliwienia przeanalizowania przez rzkwiaty.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania rzkwiaty.pl.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w rzkwiaty.pl chcieliby Państwo je skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez rzkwiaty.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania rzkwiaty.pl.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w rzkwiaty.pl chciałby je Państwo skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

Co to jest profilowanie, jak je wykonujemy oraz jakie są Państwa prawa z tym związane.

Profilowanie to automatyczna analiza Państwa danych osobowych wykonywana elektronicznie – przez przeznaczone do tego oprogramowanie.

Nasza baza danych służąca do profilowania umieszczona jest na platformie Google Ads. Wyłącznie na tej zewnętrznej platformie dokonujemy ewentualnego profilowania Klientów.
Naszych Klientów profilujemy według:
– okazji wysłanego prezentu;
– zamówionego produktu;
– imienia odbiorcy;
– daty doręczenia przesyłki.

W zakresie profilowania przysługują Państwu w szczególności wszelkie prawa opisane w rozdziale Prawo sprzeciwu oraz pozostałe prawa opisane w niniejszej polityce prywatności.

Informujemy, że nie stosujemy profilowania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy są Państwo osobami niepełnoletnimi w rozumieniu przepisów prawa (mają Państwo nieukończone 18 lat) i poinformowali nas Państwo o tym.

Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

W przypadku subskrypcji informacji handlowej lub wyrażenia zgody otrzymywanie informacji handlowej w procesie rejestracji, modyfikacji konta użytkownika lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail lub/i numeru telefonu, na który przesyłane będą nasze informacje handlowe. Mogą Państwo z tego w każdej chwili zrezygnować logując się na swoje konto w rzkwiaty.pl i odwołać wyrażoną wcześniej zgodę, lub aktywować link NIE w treści otrzymanej informacji handlowej drogą elektroniczną. W przypadku chęci zrezygnowania przez Państwa z otrzymywania od nas informacji handlowych w formie wiadomości tekstowych sms, taką wolę mogą Państwo wyrazić w każdej formie (np. przesyłając do nas wiadomość e-mail).

Zgoda na zbieranie opinii

1.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
    1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
    1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
    1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
    1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>
    1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
    1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
    1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

W każdej chwili mają Państwo prawo do:

a) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych;
b) usunięcia swojego konta użytkownika – mogą to Państwo zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie Państwu udzielimy;
c) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
d) dostępu do danych (między innymi: informacji o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców) oraz otrzymania kopii danych;
e) przeniesienia danych do innego administratora danych.
f) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności opisanych w [art. 17 ust. 1 lit. od a do f RODO] z wyjątkami opisanymi w [art. 17 ust. 3 RODO].

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek drogą elektroniczną pod adresem: biuro@rzkwiaty.pl lub w dowolny inny sposób.

Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam uwierzytelnić wnioskodawcę.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. Oznacza to, że w niektórych przypadkach będziemy mogli odmówić uwzględnienia wniosku. W takich przypadkach wyjaśnimy Państwu motywy naszej decyzji i podamy jej podstawę prawną. W każdym przypadku będziemy niezwłocznie udzielać Państwu niezbędnych wyjaśnień i pomocy w wykonywaniu Państwa praw.

Prawo sprzeciwu.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).
W przypadku, gdy będziemy prosić o Państwa zgodę na przetwarzanie wskażemy też najprostszy sposób jej cofnięcia.

Skarga.

Prosimy również pamiętać o Państwa prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w rzkwiaty.pl.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Dostęp do Państwa danych osobowych, mają tylko ci pracownicy rzkwiaty.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
System IT rzkwiaty.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z naszą oceną ryzyka, z wykorzystaniem treści wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa partnerów rzkwiaty.pl

rzkwiaty.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w rzkwiaty.pl linki do innych stron internetowych. rzkwiaty.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów, do których linki znajdują się w naszym serwisie w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe do przetwarzania.

Powierzanie przetwarzania.

Zapewniamy, że w zawartych przez nas umowach zobowiązujemy wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych w naszym imieniu (np. kwiaciarnie partnerskie, firma księgowa, firma IT), do przestrzegania reguł i standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana polityki prywatności administratora danych.

rzkwiaty.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania rzkwiaty.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie rzkwiaty.pl powiadomi Użytkowników drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://rzkwiaty.pl/kwiaciarnia/polityka-prywatnosci.html.

Kontakt.

rzkwiaty.pl kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego adresu poczty elektronicznej (e-mail), a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Państwa numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu + 48 881 952 294 lub na e-mail biuro@rzkwiaty.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie mogą lub nie chcą Państwo zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 881 952 294 lub na e-mail biuro@rzkwiaty.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 94a; 16-400 Suwałki.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 18 września 2022 roku.